Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Привредна кретања

Информисање чланова и стручне јавности о актуелностима у економском окружењу једна је од кључних услуга Привредне коморе Војводине.

Служба за привредна кретања и економске односе са иностранством континуирано пружа информативно-аналитичку подршку привредним субјектима – члановима Коморе као и струковним удружењима, домаћим и страним инвеститорима и стручној јавности, у њиховим свакодневним пословним активностима.Захваљујући редовној комуникацији са привредним субјектима и интерној бази података, креираној у сарадњи са релевантним институцијама и привредом, Служба објављује редовне економске извештаје и анализе оосновним макроекономскимпоказатељима економских кретања у Републици Србији и АП Војводини, актуелним трендовима на међународном финансијском и робном тржишту, монетарним и фискалнимкретањима.Детаљан преглед свих врста јавних подстицаја по секторима привреде, на републичком и локалном нивоу, као и других инструмената подршке домаћих и европских фондова, такође је један од материјалаод изузетног значаја за привреднике.Преглед различитих погодности за инвестирање у Војводини, Информације о спољнотрговинској робној размени,Водећи привредници у Војводини, само су део информативно-аналитичког опуса Службе за привредна кретања и економске односе са иностранством.

Своје активности Служба изводи према утврђеној динамици и на основу конкретних захтева,сходно доступности актуелних података, у складу са принципима тачности и правовремености, а са циљем да кориснику услуга помогне у сагледавању текућих и процењивању будућих економских кретања као и њиховог утицаја на домаћу привреду.

Циљ Службе, као и коморског система у целини, је пружање подршке привредницима као и подстицање интензивније привредне активности, како би се омогућила макроекономска стабилност и сигурност пословања, као и бољи пословни и инвестициони миље, а последично и успешнији наступ војвођанских привредника, како у земљи тако и на страним тржиштима.

Служба за привредна кретања и економске односе са иностранством доследно спроводи политику квалитета и у складу са тим ће наставити да испуњава потребе и очекивања чланова Коморе и заинтересованих страна.

* Извор података: Републички завод за статистику Републике Србије

Текућа привредна кретања

Доступне анализе из следећих области

Контакт

Маја Здравески

Руководилац службе за привредна кретања и економске односе са иностранством

Тел: +381 21 480 3735

Емаил адреса: maja.zdraveski@pkv.rs

 • Актуелни подстицаји намењени привреди – услуге

  Актуелни подстицаји у сектору УСЛУГА – 22. април 2024. године Р. бр. Назив подстицаја/конкурса Институција која додељује подстицај Кратак опис Датум објаве Рок 1. КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ Гаранцијски фонд АП Војводине Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме. 2022. Трајно актуелно

 • Актуелни подстицаји намењени привреди – пољопривреда

  Актуелни подстицаји у ПОЉОПРИВРЕДИ – 22. април 2024. године Ред. бр. Назив подстицаја/конкурса Институција која додељује подстицај Кратак опис Датум објаве Рок 1. КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Гаранцијски фонд АП Војводине Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање куповине пољорпривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредног поседа. 2022. Трајно

 • Актуелни подстицаји намењени привреди – индустрија

  Актуелни подстицаји у ИНДУСТРИЈИ – 22. април 2024. године Р. бр. Назив подстицаја/конкурса Институција која додељује подстицај Кратак опис Датум објаве Рок 1. КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ Гаранцијски фонд АП Војводине Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме. 2022. Трајно актуелно 2.

 • Обука за трговање на берзи – управљање тржишним ризицима

  У Привредној комори Војводине одржана је прва , у низу обука под називом Обука за трговање на берзи- управљање тржишним ризицима, коју организујемо са Продуктном берзом Нови Сад , Пољопривредним факултетом Универзитета у Новом Саду и Задружним савезом Војводине. Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић  истакао је да је Привредна комора Војводине место окупљања привредника 

 • Састанак са делегацијом регије Алзас

  Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић  разговарао је са председником  Међународне уније регије Алзас Жераром Стеделом.  Узвратна посета Привредној комори Војводине  долази после  посете Алзасу и договора о сарадњи и умрежавању привредника. У Привредној комори Војводине за представнике угоститељског сектора организована је презентација коју је одржао шеф Мишел Хусер, власник ресторана у Алзасу ,  са

 • Обука за трговање на берзи- Управљање тржишним ризицима

  Привредна комора Војводине , Продуктна берза Нови Сад, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду и Задружни савез Војводине организују обуку за стицање почетних знања из области разумевања тржишног алгоритма , тржишних предикција, управљања тржишним ризицима и функционисањем робних СПОТ и терминских берзи. Намера државе да се системски приступи уређењу тржишта пољопривредних производа намеће потребу да

 • Креативна радионица у оквиру пројекта „Чувари здравља земљишта“

  У  Привредној  комори Војводине одржана је прва едукативна радионица на којој су се пољопривредни произвођачи упознали са најновијим методама процене плодности земљишта. У оквиру радионице   презентованоје  како да сами прате и тумаче показатеље здравља земљишта на својим парцелама.  Радионица је почетак серије планираних у оквиру пројекта грађанских научних истраживања, у  циљу подржавања и унапређења пољопривредне

 • Наступ војвођанских привредника на Сајму хране и пића у Лондону

  Привредна комора Војводине окупила је привреднике на Сајму хране и пића у Лондону- IFE 2024.Од 25. до 27. марта на Сајму су  се представили  произвођачи вина- винарије „ Винчић“, „ Фрушкогорски виногради“ и „ Моловин“. На штаду су  били присутни и представници компанија „ НН ТЕЛ“ ,произвођачи јабука „ Агроунија“ и „ Миракс аграр“, газдинство

 • Најава- Обука за стицање почетних знања из области разумевања тржишног алгоритма, тржишних предикција, управљања тржишним ризицима и функционисањем робних СПОТ и терминских берзи

  Привредна комора Војводине, Продуктна берза Нови Сад, Задружни савез Војводине и Пољопривредни факултет Нови Сад организују обуку за стицање почетних знања из области разумевања тржишног алгоритма, тржишних предикција, управљања тржишним ризицима и функционисањем робних СПОТ и терминских берзи. Настава ће се одвијати интерактивно са директним учешћем полазника, питањима и дискусијом. У току наставе предвиђене су

 • Сајам туризма у Бечу

  Привредна комора Војводине учествује на Сајму туризма у Бечу.   На заједничком штанду представљају се и Туристичке организације Војводине, Србије, Београда, Новог Сада, Вршца, Ирига , Сомбора , Великог Градишта као и Привредна комора Србије, Експо 2027, Агнеција за управљање лукама, Гаранцијски фонд Војводине, Развојни фонд Војводине , хотели „ Movenpick Resort & Spa Fruške terme“