Привредна комора Војводине

окт 01, 2023

окт 01, 2023

Пишите нам

  Локација
  Привредна комора Војводине
  • Нови Сад, Хајдук Вељкова 11
  • +381 21 4803709

  Удружење пољопривреде

  Младен Петковић,
  Секретар Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине

  Удружење индустрије

  Мр Зоран Трповски,
  Секретар Удружења индустрије Привредне коморе Војводине

  Удружење услуга

  Бранислав Мамић,
  Секретар Удружења услуга Привредне коморе Војводине

  Привредна кретања и економски односи са иностранством

  Маја Здравески,
  Руководилац службе за привредна кретања и економске односе са иностранством