Привредна комора Војводине

мар 03, 2024

мар 03, 2024

Актуелни подстицаји у сектору услуга 26. фебруар 2024. године

Р. бр.

Назив подстицаја/конкурса

Институција која додељује подстицај

Кратак опис

Датум објаве

Рок

1

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и
половне опреме.

2022.

Трајно
актуелно

2

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ И ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ УСЛУГА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за куповину
објеката и грађевинског земљишта за обављање привредних делатности и вршење
медицинских и васпитно-образовних услуга.

2022.

Трајно
актуелно

3

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ
ФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање
енергетске ефикасности.

2022.

Трајно
актуелно

4

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА, ЖЕНАМА ОСНИВАЧИМА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ
КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ МАЊЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђења недостајућих финансијских средстава, са циљем
подстицања привредних активности, повећања нивоа техничке опремљености, бољег
коришћења постојећих капацитета, већег извоза, повећања запослености, и сл.

2022.

Трајно
актуелно

5

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ
ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА „START UP“ ПРОГРАМЕ РАДНО
НЕАКТИВНИХ ЖЕНА И ДРУГИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава, са циљем
подстицања привредних активности, ефикасности и ефективности привредних
субјеката у области предузетништва у функцији одржавања економских токова и динамизирање одрживог развоја.

2022.

Трајно
актуелно

6

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава у циљу
стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и
конкурентности, као и подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

7

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних
обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса
предузећа у циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

8

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних
средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у
циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

9

Конкурс
за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма. 

2023.

До
искоришћења средстава

10

Конкурс
за дугорочне кредите за развој туризма суфинансиране од стране Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма. 

2023.

До
искоришћења средстава

11

Конкурс
за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије
угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

2023.

До
искоришћења средстава

12

Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање
реализације пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора

Развојни фонд АП Војводине

Финансијска подршка ради повећања ефикасности реализације
пројеката.

2023.

До
искоришћења средстава

13

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије

 Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију
партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних
капацитета у креирању и реализацији пројеката.

2022.

До утрошка
средстава

14

Објављен конкурс за „Програм
подршке дигиталној трансформацији за микро, мала и средња предузећа 2023“

 

Центар за дигиталну трансформацију (ЦДТ)
Привредне коморе Србије (ПКС), у сарадњи са Министарством привреде Србије

Унапређење пословања увођењем савремених
дигиталних алата.

06.11.2023.

До утрошка средстава

15

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним
друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (МНК)

Развојна агенција Србије

Унапређење сарадње домаћих привредних субјеката
и мултинационалних компанија.

05.12.2023.

04.03.2024.

16

Други јавни позив за Програм суфинансирања
иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Фонд за иновациону делатност

Подстаћи постојеће и профитабилне микро, мале и
средње иновативне компаније, како би се створила нова тржишна вредност,
обезбедили високо плаћени послови, повећао раст прихода и извоза и унапредила
конкурентност Србије.  

13.12.2023.

До утрошка
средстава, закључно са 01.04.2024.

17

Други јавни позив за Програм раног развоја (MINI
GRANTS PROGRAM)

Фонд за иновациону делатност

 Развој иновативних технологија, производа
и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за
комерцијализацију и скалабилан пословни модел.

13.12.2023.

До утрошка
средстава, закључно са 01.04.2024.

18

Други јавни позив за Програм сарадње науке и
привреде (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Фонд за иновациону делатност

Стварање нових или побољшаних комерцијално
оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним
будућим учинком и тржишним потенцијалом.

13.12.2023.

До утрошка
средстава, закључно са 01.04.2024.

19

Јавни позив за учешће у програму подршке привредним
друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у
2023. години

Развојна агенција Србије

Подршка креирању оквира за успостављање комерцијалних односа
између мултинационалних компанија и домаћих привредних субјеката.

29.12.2023.

До утрошка
средстава, односно до 29.04.2024.

20

Конкурс за доделу кредитних
средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Министарство туризма
и омладине

Унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање
њеног коришћења.

15.01.2024.

01.09.2024.

21

Јавни позив за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење
руралног туризма и угоститељства

Министарство туризма и омладине

Корисник остварује право на доделу средстава подстицаја за
пројекат којим се у угоститељском објекту, са пратећим објектима или
садржајима, унапређује угоститељска понуда.

22.02.2024.

15.04.2024.