Привредна комора Војводине

мар 03, 2024

мар 03, 2024

Актуелни подстицаји у индустрији 26. фебруар 2024. године

Р. бр.

Назив подстицаја/конкурса

Институција која додељује подстицај

Кратак опис

Датум објаве

Рок

1

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме.

2022.

Трајно актуелно

2

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ И ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ УСЛУГА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за куповину објеката и грађевинског земљишта за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно-образовних услуга.

2022.

Трајно актуелно

3

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање енергетске ефикасности.

2022.

Трајно актуелно

4

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА, ЖЕНАМА ОСНИВАЧИМА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ МАЊЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђења недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредних активности, повећања нивоа техничке опремљености, бољег коришћења постојећих капацитета, већег извоза, повећања запослености, и сл.

2022.

Трајно актуелно

5

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА „START UP“ ПРОГРАМЕ РАДНО НЕАКТИВНИХ ЖЕНА И ДРУГИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

 

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредних активности, ефикасности и ефективности привредних субјеката у области предузетништва у функцији одржавања економских токова и динамизирање одрживог развоја.

2022.

Трајно актуелно

6

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности, као и подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

7

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

8

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

9

Конкурс за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

2022.

До искоришћења средстава

10

Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора

Развојни фонд АП Војводине

Финансијска подршка ради повећања ефикасности реализације пројеката.

2023.

До искоришћења средстава

11

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије

Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

13.04.2022.

До утрошка средстава

12

Конкурс „Велика мала привреда“

Америчка агенција за међународни развој (USAID)

Стварање и јачање окружења које ће помоћи српским ММСП да се боље интегришу на тржишта високе вредности и остваре инклузивнији и одрживи развој сектора пољопривреде и прехрамбене индустрије и производње машина и опреме, са фокусом на области дигитализације, зелене економије и креативних индустрија.

21.06.2023.

30.04.2024.

13

Објављен конкурс за „Програм подршке дигиталној трансформацији за микро, мала и средња предузећа 2023“

 

Центар за дигиталну трансформацију (ЦДТ) Привредне коморе Србије (ПКС), у сарадњи са Министарством привреде Србије

Унапређење пословања увођењем савремених дигиталних алата.

06.11.2023.

До утрошка средстава

14

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (МНК)

Развојна агенција Србије

Унапређење сарадње домаћих привредних субјеката и мултинационалних компанија.

05.12.2023.

04.03.2024.

15

Други јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Фонд за иновациону делатност

Подстаћи постојеће и профитабилне микро, мале и средње иновативне компаније, како би се створила нова тржишна вредност, обезбедили високо плаћени послови, повећао раст прихода и извоза и унапредила конкурентност Србије.

13.12.2023.

До утрошка средстава, закључно са 01.04.2024.

16

Други јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS PROGRAM)

Фонд за иновациону делатност

Развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију и скалабилан пословни модел.

13.12.2023.

До утрошка средстава, закључно са 01.04.2024.

17

Други јавни позив за Програм сарадње науке и привреде (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Фонд за иновациону делатност

Стварање нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

13.12.2023.

До утрошка средстава, закључно са 01.04.2024.

18

Јавни позив за учешће у програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2023. години

Развојна агенција Србије

Подршка унапређењу извозних потенцијала домаћих привредних друштава, унапређењу њихове конкурентности и постојећих производних капацитета.

28.12.2023.

27.03.2024.

19

Јавни позив за учешће у програму подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у 2023. години

Развојна агенција Србије

Подршка креирању оквира за успостављање комерцијалних односа између мултинационалних компанија и домаћих привредних субјеката.

29.12.2023.

До утрошка средстава, односно до 29.04.2024.

20

Јавни позив за учешће на међународном сајму аутомобилске индустрије „AUTOMECHANIKA“ 2024, Франкфурт, СР Немачка

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије

Представљање производа и њихово пласирање на нова тржишта, поспешивање постојећих и стицање нових пословних контаката.

08.02.2024.

27. 02.2024.

21

Јавни позив за учешће на међународном сајму електронике „ELECTRONICA“ 2024, Минхен, СР Немачка

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије

Представљање производа и њихово пласирање на нова тржишта, поспешивање постојећих и стицање нових пословних контаката.

09.02.2024.

27.02.2024.

22

Изазов за иновативна решења за зелену транзицију српске привреде

Програм Уједињених нација за развој (УНДП)

Подршка спровођењу иновативних пословних решења у свих 5 области Зелене агенде за Западни Балкан

27.10.2023.

31.12.2026.

23

SME HUB Караван Шабац

 

SME HUB

Потенцијалнa сарадњa између малих и средњих предузећа и мултинационалних компанија, улазак у SME HUB пројекат, финансирање трансформације бизниса и унапређење МСП сектора.

19.02.2024.

28.02.2024a

24

„InterConnect“

Привредна комора Србије и фирма „Convestenics“, уз подршку пројекта „Велика мала привреда“ који финансира USAID, а спроводи организација ACDI/VOCA

Упознавање са најновијим трендовима у добављачким ланцима, са могућностима  унапређења пословања са купцима, како успоставити системе вредности продаје и побољшати стратегију извоза.

23.02.2024.

12.04.2024.

25

“Technology & Business Cooperation Days 2024” у оквиру сајма индустрије и технологије Hannover Messe

Развојна агенција Србије и Европска мрежа предузетништва (EEN)

Разменa информацијa о најновијим трендовима у индустрији, представљање пројеката, производа или технологије и креирање нових партнерстава и послова.

23.02.2024.

08.04.2024.

26

„Innovative Construction MEGRA 2024“

Регионална развојна агенција Подравје – Марибор и Помурски сајам, уз подршку Европске мреже предузетништва

Прилика да се компаније, занатлије, организације и заинтересовани појединци повежу и размене искуства са потенцијалним пословним партнерима из Словеније и иностранства.

23.02.2024.

Рок за пријаву за онлајн састанке је 15.04.2024, а за састанке уживо 17.04.2024.