Привредна комора Војводине

јун 21, 2024

јун 21, 2024

Актуелни подстицаји у ИНДУСТРИЈИ
17. јун 2024. године

Р. бр.

Назив
подстицаја/конкурса

Институција
која додељује подстицај

Кратак
опис

Датум објаве

Рок

1.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски
фонд АП Војводине

Обезбеђење
недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме.

2022.

Трајно актуелно

2.

КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА
И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊЕ
МЕДИЦИНСКИХ И ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ УСЛУГА

Гаранцијски
фонд АП Војводине

Обезбеђење
недостајућих финансијских средстава за куповину објеката и грађевинског
земљишта за обављање привредних делатности и вршење медицинских и
васпитно-образовних услуга.

2022.

Трајно актуелно

3.

КОНКУРС ЗА
ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски
фонд АП Војводине

Обезбеђење
недостајућих финансијских средстава за финансирање енергетске ефикасности.

2022.

Трајно актуелно

4.

КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
ПРЕДУЗЕТНИЦАМА, ЖЕНАМА ОСНИВАЧИМА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ
КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ МАЊЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски
фонд АП Војводине

Обезбеђења
недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредних
активности, повећања нивоа техничке опремљености, бољег коришћења постојећих
капацитета, већег извоза, повећања запослености, и сл.

2022.

Трајно актуелно

5.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА „START UP“ ПРОГРАМЕ РАДНО НЕАКТИВНИХ ЖЕНА И ДРУГИХ ЛИЦА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

 

Гаранцијски
фонд АП Војводине

Обезбеђење
недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредних
активности, ефикасности и ефективности привредних субјеката у области
предузетништва у функцији одржавања економских токова и динамизирање одрживог развоја.

2022.

Трајно актуелно

6.

Конкурс за дугорочне
кредите за инвестициона улагања

Развојни
фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за
интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности, као и
подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

7.

Конкурс за дугорочне
кредите за трајна обртна средства

Развојни
фонд АП Војводине

Обезбеђење
финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава
потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу
подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

8.

Конкурс за краткорочне
кредите за обртна средства

Развојни
фонд АП Војводине

Обезбеђење
финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за
обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања
запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

9.

Конкурс за дугорочне кредите за
финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни
фонд АП Војводине

Обезбеђење
финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и
смањење глобалног загревања.

2022.

До искоришћења средстава

10.

Конкурс за краткорочне
кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране
Европске уније и билатералних донатора

Развојни
фонд АП Војводине

Финансијска
подршка ради повећања ефикасности реализације пројеката.

2023.

До искоришћења средстава

11.

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке
корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна
агенција Србије

 Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката,
као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и
реализацији пројеката.

13.04.2022.

До утрошка средстава

12.

Објављен конкурс за
„Програм подршке дигиталној трансформацији за микро, мала и средња предузећа
2023“

 

Центар за дигиталну трансформацију (ЦДТ) Привредне коморе
Србије (ПКС), у сарадњи са Министарством привреде Србије

Унапређење пословања увођењем савремених дигиталних алата.

06.11.2023.

До утрошка средстава

13.

Јавни позив за учешће у финансирању мере обука на захтев
послодавца у 2024. години

Национална
служба за запошљавање

Учешће у финансирању обуке незапосленог ради стицања знања
и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 29.11.2024.

14.

Јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе
послодавца за запосленог у 2024. години

Национална
служба за запошљавање

Стицање додатних и/или недостајућих знања и вештина
запосленог, односно компетенција за потребе процеса рада, а у циљу одржања
запослења код послодавца.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 31.10.2024.

15.

Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са
средњим образовањем у 2024. години

Национална
служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у
занимању за које је стечено средње образовање, ради обављања приправничког
стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до

29.11.2024.

16.

Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са
високим образовањем у 2024. години

Национална
служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у
занимању за коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког
стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 29.11.2024.

17.

Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у
2024. години

Национална
служба за запошљавање

Стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем
конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 29.11.2024.

18.

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2024.
години

Национална
служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у
занимању за које је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања
приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 29.11.2024.

19.

Јавни позив за спровођење радне активације особа са
инвалидитетом у 2024. години

Национална
служба за запошљавање

Радно ангажовање особа са инвалидитетом, ради очувања и
унапређења радних способности у циљу мотивације и активације
, односно радно – социјалне интеграције
на тржиште рада.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 29.11.2024.

20.

Јавни позив за рефундацију трошкова подршке особама са
инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2024. години

Национална
служба за запошљавање

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се
запошљава под посебним условима може да оствари право на рефундацију
трошкова.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 31.12.2024.

21.

Јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом
без радног искуства у 2024. години

Национална
служба за запошљавање

Послодавац који на неодређено време запосли особу са
инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту
особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 31.12.2024.

22.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2024. године

Национална
служба за запошљавање

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у
једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији
НСЗ.

05.04.2024.

До утрошка средстава, а
најкасније до 29.11.2024.

23.

Изазов за
иновативна решења за зелену транзицију српске привреде

Програм
Уједињених нација за развој (УНДП)

Подршка спровођењу иновативних пословних решења у свих 5
области Зелене агенде за Западни Балкан.

26.04.2024.

31.12.2026.

24.

Јавни позив за учешће у програму подршке привредним
друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у
2023. години

Развојна
агенција Србије

Подршка
креирању оквира за успостављање комерцијалних односа између мултинационалних
компанија и домаћих привредних субјеката.

29.12.2023.

До утрошка средстава, односно до 30.09.2024.

25.

Трећи сајам вина, хране и
туризма „Винска визија Отвореног Балкана“ на Београдској сајму од 22. до 24.
новембра 2024. године

Отворени
Балкан уз подршку влада Републике Србије, Северне Македоније и Албаније.

Прилика за представљање и пласирање производа на
интернационалном нивоу.

30.04.2024.

21.06.2024.