Привредна комора Војводине

окт 01, 2023

окт 01, 2023

                                                                       Актуелни подстицаји у пољопривреди 18. септембар 2023. године

Р. бр.

Назив подстицаја/конкурса

Институција која додељује подстицај

Кратак опис

Датум објаве

Рок

1

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање куповине пољорпривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредног поседа.

2022.

Трајно актуелно

2

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне пољопривредне механизације и опреме.

2022.

Трајно актуелно

3

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ КАО И НАБАВКУ ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавку пратеће опреме.

2022.

Трајно актуелно

4

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање енергетске ефикасности.

2022.

Трајно актуелно

5

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку репроматеријала у пољопривредној производњи (семенска роба, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна и остали репроматеријал у пољопривреди).

2022.

Трајно актуелно

6

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме.

2022.

Трајно актуелно

7

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма.

2022.

Трајно актуелно

8

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју и унапређењу сектора пољопривреде.

2023.

До искоришћења средстава

9

Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

Развојни фонд АП Војводине

Интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

2023.

До искоришћења средстава

10

Конкурс за дугорочне кредите за набавку пољопривредне механизације

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју и унапређењу сектора пољопривреде.

2023.

До искоришћења средстава

11

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење континуитета пољопривредне активности и превазилажење недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности.

2023.

До искоришћења средстава

12

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у оквиру ИПАРД програма

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијске подршке пројектима одобреним у оквиру ИПАРД програма.

2023.

До искоришћења средстава

13

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма. 

2023.

До искоришћења средстава

14

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма суфинансиране од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма. 

2023.

До искоришћења средстава

15

Конкурс за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

2023.

До искоришћења средстава

16

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије

 Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

2022.

До утрошка средстава

17

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА У 2023. ГОДИНИ

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

18

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ПОГОНСКЕ, ПРИКЉУЧНЕ) У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

19

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2023. ГОДИНИ

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

20

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2023. ГОДИНИ

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

21

Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2023. години

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

22

Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2023. години

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

23

Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2023. години

 

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

24

Конкурс за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2023. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

25

Конкурс за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2023. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

26

Конкурс за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2023. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

27

Конкурс за доделу кредита за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2023. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Боља припрема пољопривредне производње, постизање оптималних квантитативних и квалитативних приноса и повећање степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

28

Конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта до 10 хектара у 2023. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

18.03.2023.

31.10.2023.

29

Пријаве за помоћ у откупу млека

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Проналажење решења за пласман млека произвођача којима су млекаре отказале откуп – Подршка млечном говедарству

22.05.2023.

До даљњег

30

Подношење захтева за субвенционисане пољопривредне кредите

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Вид финансирања намењен инвестиционим улагањима у нову пољопривредну механизацију и опрему, за набавку животиња, за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, инвестициона улагања у нову пољопривредну механизацију и опрему, као и за набавку хране за животиње.

28.06.2023.

30.09.2023.

31

Конкурс „Велика мала привреда“

Америчка агенција за међународни развој (USAID)

Стварање и јачање окружења које ће помоћи српским ММСП да се боље интегришу на тржишта високе вредности и остваре инклузивнији и одрживи развој сектора пољопривреде и прехрамбене индустрије и производње машина и опреме, са фокусом на области дигитализације, зелене економије и креативних индустрија.

21.06.2023.

30.04.2024.

32

           Јавни позив за учешће у Изазову који је               намењен приватним и јавним предузећима, универзитетима и истраживачким институтима у                              Републици Србији

Уједињене нације за развој (UNDP)

Трансфер знања и примена иновативних решења која се могу користити као одговор на различите развојне изазове и кризне ситуације у Републици Северној Македонији, Републици Албанији, Црној Гори, и Босни и Херцеговини.

02.08.2023.

10.10.2023.

33

Јавни позив за
подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за
унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству за 2023. годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи 800.000 динара.

04.09.2023.

02.10.2023.

34

Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор

Агенцијa за безбедност саобраћаја

Субвенционисана додела заштитног рама за употребљавани трактор.

29.08.2023.

30.09.2023.

35

 

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2023. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Средства за спровођење мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2023.год. у укупном износу од 50.000.000,00 динара

11.09.2023.

09.10.2023.

36

 

Оглас за РАЗМЕНУ ДО 19.000 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦЕ РОДА 2023. и 2024. ГОДИНЕ

Републичка дирекција за робне резерве

Размена семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2023. и 2024. године

06.09.2023.

И даље

37

Оглас за РАЗМЕНУ ПАСУЉА И ПИРИНЧА РАДИ ОБНАВЉАЊА

Републичка дирекција за робне резерве

Размена белог, шареног пасуља и белог глазираног пиринча, за

одговарајућу количину пасуља и пиринча из последњег могућег рода, ради обнављања

постојећих залиха.

13.09.2023.

22.09.2023.

38

Оглас за размену меркантилне пшенице за 42.000 тона пшеничног белог брашна „Т-500“

Републичка дирекција за робне резерве

Размена меркантилне пшенице за пшенично бело брашно „Т-500“, у паритетном односу који ће се утврдити на основу сакупљених понуда по овом огласу

15.09.2023.

25.09.2023.

39

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ

Град Нови Сад – Градска управа за привреду

Улагање у опрему ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима винара, пласман сопствених прерађених производа на тржиште, јачање малих произвођача вина, као и запошљавање руралног становништва.

14.09.2023.

29.09.2023.

40

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ

Град Нови Сад – Градска управа за привреду

Субвенције ради оснивања неког облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

06.09.2023.

27.09.2023.

41

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

Развојна агенција Србије

Програм стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години

18.09.2023.

06.10.2023.

Пријаве за помоћ у
откупу млека