Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Udruženje poljoprivrede

Udruženje poljoprivrede Privredne komore Vojvodine je osnovni oblik organizovanja i rada u komori onih članica komore čija je osnovna delatnost poljoprivreda.

Udruženje poljoprivrede Privredne komore Vojvodine obavlja sledeće poslove:

Učestvuje u organizovanju javnih rasprava na predloge zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede

Organizuje sajmove i druge manifestacije od značaja za poljoprivredu

Organizuje i obezbeđuje uslove za dogovaranje i susrete privrednika radi utvrđivanja i zauzimanja zajedničkih stavova i predloga i uspostavljanja poslovnih veza

Prati i analizira stanje u poljoprivrednoj proizvodnji i predlaže mere radi unapređivanja uslova rada i poslovanja svojih članova

Zastupa interese članova Odbora i Grupacija, vodeći računa o interesu privrede u celini

Organizuje i koordinira predavanja, seminara i specijalizovanih kureseva radi usavršavanja i obuke članova koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom

Obavlja i druge poslove i zadatake kojima se razvija i unapređuje poslovanje poljoprivrede

Pitanja iz delokruga Udruženja razmatra i rešava Odbor Udruženja, kao organ Udruženja. O pitanjima koja razmatra, Odbor Udruženja utvrđuje stavove i donosi odluke, zaključke i preporuke. Pokreće inicijative pred pokrajinskim organima za uređenje pitanja iz oblasti poljoprivrede.

Email adresa Udruženja poljoprivrede je: poljoprivreda@pkv.rs

Grupacije udruženja poljoprivrede Statutom Privredne komore Vojvodine i Poslovnikom o radu Odbora Udruženja poljoprivrede omogućeno je da se u okviru Udruženja poljoprivrede organizuju grupacije, kao oblik delovanja svih subjekata koji imaju isti ili sličan poslovni interes i potrebu da zajedno sa drugim subjektima, usklađuju međusobne odnose i obezbeđuju zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu. U okviru Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine formirane su četiri Grupacije:

Udruživanje vinogradara i vinara u Grupaciju u okviru PKV, potekla je od inicijative jednog broja uglednih vinara, koji su smatrali da preko komorskog sistema treba da obezbede zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu.

Kroz komorski sistem će se jedinstveno zastupati i štititi interesi članica Grupacije proizvođača grožđa i vina prema državnim organima, organima lokalne smouprave i drugim institucijama sistema.

U okviru komorskog sistema Grupacija proizvođača grožđa i vina će se uključivati u javnu raspravu u postupku donošenja zakona i drugih propisa koji se odnose na položaj proizvođača grožđa i vina.

U okviru aktivnosti  komorskog sistema u celini, služba Udruženja poljoprivrede će u saradnji sa Grupacijom proizvođača grožđa i vina analizirati mere ekonomske politike i uključivati se u predlaganje aktuelnih mera kojima treba da se unapredi poslovanje proizvođača grožđa i vina.

Kroz različite oblike aktivnosti, (savetovanja, seminare, edukacije, sajmove i sl.) Udruženje poljoprivrede PKV će obezbeđivati uslugu organizacije članicama Grupacije proizvođača grožđa i vina.

BOJAN MANDIĆ Vinarija „Veranda“, Irig – predsednik Grupacije proizvođača grožđa i vina

Mejl Grupacije proizvođača grožđa i vina: poljoprivreda@pkv.rs

Jedna od proizvodnih šansi AP Vojvodine u primarnoj poljoprivredi je tradicionalna proizvodnja bez GMO organizama kao i organska proizvodnja. Prednosti ove proizvodnje su višestruke zato što će proizvodi vojvođanskih poljoprivrednika biti više vrednovani kako na našem tako i na inostranom tržištu. Tražnja za organskim proizvodima na tržištu EU je velika. Imajući u vidu  mogućnost plasmana na inostarnom tržištu, postojala potreba da se u okviru Udruženja poljoprivrede osnuje Grupacija za organsku proizvodnju.

Grupaciju čine predstavnici preduzeća i proizvođača, koji se bave proizvodnjom organskih proizvoda.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Unapređenje poslova i usklađivanje delatnosti Grupacije
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

Prof.dr LJUBINKO JOVANOVIĆ „Edukons“ Fakultet ekološke poljoprivrede Sremska Kamenica, predsednik Grupacije za organsku proizvodnju

Mejl Grupacije za organsku proizvodnju: poljoprivreda@pkv.rs

Stočarstvo predstavlja najintenzivniju granu poljoprivredne proizvodnje i ima višestruki značaj, kako za proizvođače tako i za potrošače. Ova proizvodnja predstavlja osnovu povećanja intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje, a njen razvoj daje osnovu za izgradnju široke palete prerađivačkih kapaciteta. Osnov za razvoj stočarstva je biljna proizvodnja, a stočarska proizvodnja, kao viša faza proizvodnje je ujedno i pokretač razvoja biljne kao i ukupne poljoprivredne proizvodnje. Osnivanjem grupacije za stočarstvo i ratarstvo u PKV, stvorila se mogućnost za ukazivanje i moguće rešavanje problema u ovoj, veoma važnoj grani poljoprivrede.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

BRANKICA KOZOMORA – Naučni institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja Temerin, Temerin – predsednik Grupacije za stočarstvo i ratarstvo

Mejl Grupacije za stočarstvo i ratarstvo: poljoprivreda@pkv.rs

Pčelari sa teritorije AP Vojvodine udružili su se u Grupaciju u okviru PKV, s ciljem da preko komorskog sistema obezbede zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu.

Grupacija za pčelarstvo se bavi pitanjima od interesa za unapređenje poslovanja proizvodnje meda.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju

– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;

– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

RADOMIR VLAČO – pčelar iz Sečnja – predsednik Grupacije za pčelarstvo

Mejl Grupacije za pčelarstvo: poljoprivreda@pkv.rs

OLGA ČUROVIĆ PZ „Industrijsko bilje“ Novi Sad – predsednik Odbora Udruženja poljoprivrede

Poslednji vesti za udruženje poljoprivrede

Sekretar udruženja poljoprivrede

Mladen Petković

Sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine

Tel: +381 21 480 38 24
Email: mladen.petkovic@pkv.rs

Strategy development

Range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

Trade on the go!