Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Udruženje industrije

Udruženje industrije Privredne komore Vojvodine je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori onih članica Komore čija je osnovna delatnost energetika i energetsko rudarstvo, matalska, elektro industrija, rudnici metala i metalurgija, građevinarstvo, industrija građevinskog materijala i stambena industrija, hemijska, gumarska industrija i i ndustrija nemetala, industrija tekstila, odeće, kože i obuće.

Udruženje industrije Privredne komore Vojvodine obavlja sledeće poslove:

Učestvuje u organizovanju javnih rasprava na predloge zakona i drugih propisa iz oblasti industrije

Organizuje sajmove i druge manifestacije od značaja za industriju

Zastupa interese članova Odbora i Grupacija, vodeći računa o interesu privrede u celini

Organizuje i obezbeđuje uslove za dogovaranje i susrete privrednika radi utvrđivanja i zauzimanja zajedničkih stavova i predloga i uspostavljanja poslovnih veza

Organizuje i koordinira predavanja, seminara i specijalizovanih kureseva radi usavršavanja i obuke članova koji se bave industrijom

Prati i analizira stanje u industriji i predlaže mere radi unapređivanja uslova rada i poslovanja svojih članova

Obavlja i druge poslove i zadatake kojima se razvija i unapređuje poslovanje industrije

Pitanja iz delokruga Udruženja razmatra i rešava Odbor Udruženja, kao organ Udruženja. O pitanjima koja razmatra, Odbor Udruženja utvrđuje stavove i donosi odluke, zaključke i preporuke. Pokreće inicijative pred pokrajinskim organima za uređenje pitanja iz oblasti industrije.

SLOBODAN RADIŠIĆ JP „Transnafta“ Pančevo – predsednik Odbora Udruženja industrije

Mejl Udruženja industrije je: industrija@pkv.rs

Grupacije udruženja industrije Statutom Privredne komore Vojvodine i Poslovnikom o radu Odbora Udruženja industrije omogućeno je da se u okviru Udruženja industrije organizuju grupacije, kao oblik delovanja svih subjekata koji imaju isti ili sličan poslovni interes i potrebu da zajedno sa drugim subjektima, usklađuju međusobne odnose i obezbeđuju zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu. U okviru Udruženja industrije Privredne komore Vojvodine formirane su tri Grupacije i jedan Savet :

Ova Grupacija bavi se tematikom koja se tiče privrede u celini. Naime, važnost energije je toliko velika da su teme skoro uvek globalno značajne. U radu Grupacije PKV će pokušati da u toku ove godine da odgovor u vezi sa specifičnosti AP Vojvodine i mogućnosti da se potencijali maksimalno iskoriste. Biće pokrenuta pitanja koja su od značaja i za širu stručnu javnost iz ove oblasti.

Udruživanje energetike i energetskog rudarstva u Grupaciju u okviru PKV, potekla je od inicijative unutar PKV kao i uglednih kompanija koje se bave ovom delatnošću, i koji su smatrali da preko komorskog sistema treba da obezbede zajednički nastup u odnosu na vođenje ekonomske politike i nastup na tržištu.

Kroz komorski sistem će se jedinstveno zastupati i štititi interesi članica Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo prema državnim organima, organima lokalne smouprave i drugim institucijama sistema.

U okviru komorskog sistema Grupacija za energetiku i energetsko rudarstvo će se uključivati u javnu raspravu u postupku donošenja zakona i drugih propisa koji se odnose na položaj kompanija koje se bave ovom delatnošću.

U okviru aktivnost komorskog sistema u celini, služba Udruženja industrije će u saradnji sa Grupacijom za energetiku i energetsko rudarstvo analizirati mere ekonomske politike i uključivati se u predlaganje aktuelnih mera kojima treba da se unapredi poslovanje u ovoj delatnosti.

Kroz različite oblike aktivnosti, (savetovanja, seminare, edukacije, sajmovi i sl.) Udruženje industrije PKV će obezbeđivati uslugu organizacije članicama Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo.

Cilj PKV jeste, da se preko Grupacije za energetiku i energersko rudarstvo promoviše ova perspektivna privredna grana.

Prof Zoltan Zavargo  „ Enef Klaster“- predsednik Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo

Mejl Grupacije za energetiku i energetsko rudarstvo: industrija@pkv.rs

Ovaj sektor je pokazao vitalnost i sposobnost da se dokaže na veoma ozbiljnim tržištima i PKV je uverena da će tako biti i u budućnosti, te je shodno navedenom pokrenuta inicijativa za formiranje Grupacije za metalnu i elektro industriju.

Grupacija će zastupaći interese svojih članica kroz uspostavljanje kontakta sa državnim organima i drugim institucijama koje utiču na poslovanje. Zajednički cilj je stvaranje takve poslovne klime gde će privredni subjekti moći da pokažu i tržišno potvrde svoj kvalitet, kreativnost i rad.

Grupaciju sačinjavaju predstavnici preduzeća i proizvođača, koji se bave metalnom e elektro industrijom.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Unapređenje poslova i usklađivanje delatnosti Grupacije
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

ZORAN PEKEZ VMC Temerin, predsednik Grupacije za metalnu i elektro industriju.

Mejl Grupacije za metalnu i elektro industriju: industrija@pkv.rs

Grupacija za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju predstavlja veoma razvijen segment sa širokim brojem kompanija. Na ovom tržištu je uvek veoma dinamično, jer je njihovo poslovanje u direktnoj vezi sa celokupnim razvojem privrede, razvojem infrastrukture, potrošnjom i dugoročnim kreditiranjem. U Grupaciji su prisutni značajni predstavnici sva tri sastavna segmenta ovog tela.

Grupacija će se truditi da maksimalno zaštiti interese svih članica kroz uspostavljanje kontakta sa državnim organima i drugim institucijama koje utiču na poslovanje kako bi se došlo do najkvalitetnijih zakonskih i podzakonskih akata u ovoj oblasti. Osim toga, biće obuhvaćena su i druga važna pitanja za funkcionisanje ovog sektora od čijeg razvoja zavisi veliki broj drugih privrednih subjekata.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Unapređenje poslova i usklađivanje delatnosti Grupacije
– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju
– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja;
– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije.

Mirko Trivunović „  Graditelj NS“- predsednik Grupacije za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala i stambenu industriju

Mejl Grupacije za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju : industrija@pkv.rs

Savet za cirkularnu ekonomiju je stručno konsultativno telo upravnog Odbora privredne komore Vojvodine čijim radom koordinira Udruženje industrije . Cirkularna ekonomija je novi koncept korišćenja resursa planete Zemlje kojim se kroz nove metode – upravljanje otpadom i reciklaža , integrišu u ekonomiju sa ciljem veće iskorišćenosti ograničenih resursa sa ciljem obnove ekosistema. Konačan cilj cirkularne ekonomije je nula otpada .

Zadaci saveta

  • Razmatraju se pitanja vezana za pristup koji integriše ekonomiju i sistem upravljanja otpadom
  • Radi na poboljšanju realnog stanja u oblastima upravljanja komunalnim i industrijskim otpadom , opasnim otpadom , otpadnim vodama i drugim pitanjima vezanim za cirkularnu ekonomiju
  • Priprema razvojne projekte iz oblasti cirkularne ekonomije
  • Priprema i vodi edukacije na temu cirkularne ekonomije

Vladimir Dragović „ DRA Group“ – predsednik Saveta za cirkularnu ekonomiju

Poslednji vesti za udruženje industrije

Sekretar udruženja industrije

Mr Zoran Trpovski

Sekretar Udruženja industrije Privredne komore Vojvodine

Tel: +381 21 480 37 86
email: zoran.trpovski@pkv.rs

Strategy development

Range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

Trade on the go!