Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

Законом о пољопривредном земљишту прописано је да надзор над спровођењем одредби овог Закона спроводи Министарство надлежно за послове пољопривреде. У том смислу, Управа подсећа да су апликације Localis и DMS које су намењене за израду и реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,  доступне за рад корисницима ангажованим у јединицама локалних самоуправа, WEB оријентисане (апликације којима се приступа од стране индивидуалног корисника преко интернет мреже).

Представницима јединица локалних самоуправа  који раде на пословима израде и реализације годишњег програма, односно поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, омогућен је несметан приступ овим апликацијама са било које локације, па њихово коришћење омогућава НЕСМЕТАНО одвијање процеса рада и у ванредном стању уз потпуно поштовање мера Владе Републике Србије које су донете у оквиру борбе против COVID 19 (рад од куће).

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште.