Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

У организацији Привредне коморе Војводине (ПКВ), у уторак, 20. фебруара 2018.године одржана је панел дискусија под називом „Примена Закона о становању и одржавању зграда са нагласком на члан 15“. Присутни су били представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Агенције за привредне регистре, један број локалних самоуправа из АП Војводине, професионалних управника и других заинтересованих субјеката. Представници ПКВ и модератори панела били су руководилац службе за правне и опште послове ПКВ мр Горан Поганчев и секретар Удружења индустрије ПКВ мр Зоран Трповски.
Током рада панела, испред МГСИ, обратио се Небојша Антешевић, који је презентовао Закон у целини, а током конструктивне дискусије и разговора, отворена су питања у вези са применом овог акта. Нагласак је био на тражењу решења у вези са применом Закона код објеката са искључиво пословним просторима, али су покренута и друга питања из Закона важна за локалне самоуправе и за друге субјекте.
„Може се закључити да је одржавање панела било веома потребно и корисно. Привредна комора Војводине ће у наредном периоду сумирати закључке панела и у координацији са Министарством и другим органима, објавити их на свом сајту и доставити учесницима“, истакли су представници ПКВ.
На захтев МГСИ, у јуну 2017. године направљен је посебан сајт http://www.stanovanje.gov.rs/ где се редовно објављују све потребне информације и материјали о примени Закона о становању и одржавању зграда.