Привредна комора Војводине

јул 12, 2024

јул 12, 2024

У Привредној комори Војводине у уторак, 7. марта 2017.године одржана је VII седница Одбора Удружења пољопривреде, прехрамбене индустрије и водопривреде Привредне коморе Војводине (ПКВ) којом је председавала госпођа Војна Дунђерски.

Секретар Удружења пољопривреде, прехрамбене индустрије и водопривреде ПКВ Јелена Дробњак презентовала је Извештај о раду за 2016. годину, као и Програм рада за 2017. годину. У оквиру поменутог Програма, истакнута су најважнија питања којаће бити разматрана у 2017. години.

Током дискусије, чланови Одбора Удружења пољопривреде, прехрамбене индустрије и водопривреде ПКВ указали су на проблеме у вези са употребом недекларисаних семена у пољопривреди и предложили да се субвенционише куповина декларисаних семена и садног материјала. Указано је и на потребу едукације пољопривредних произвођача за конкурисање и коришћење средстава ИПАРД програма.

Секретар Удружења трговине и Удружења комунално-стамбене привреде и урбанизма ПКВ мр Драгомир Ђукић упознао је присутне са активностима које се спроводе у оквиру Закона о привредним коморама, као и улогу ПКВ у контексту тих промена. Он је чланове Одбора упознао и са Споразумом о сарадњи коју је ПКВ потписала са Покрајинском владом. Секретар мр Драгомир Ђукић објаснио је да ће се на тај начин формирати јединствени коморски систем, чији ће основни циљ бити заступање интереса чланица и јачање привреде АП Војводине.