Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Одбор за економске односе са иностранством Привредне коморе Војводине одржао је IV седницу у уторак, 7. марта 2017. године са почетком у 12,30 часова, у сали број 14 на трећем спрату у Привредној комори Војводине, Хајдук Вељкова 11, Мастер Центар Новосадског сајма – Службени улаз 5.

На овој седници разматране су следеће тачке дневног реда:

1. Записник са III седнице Одбора за економске односе са иностранством ПКВ.
2. Извештај о раду Одбора за економске односе са иностранством ПКВ за 2016. годину.
3. Информација: Кретања у робној размени привреде АП Војводине са иностранством у 2016. години.
4. Упознавање са будућим радом коморског система и улогом Привредне коморе Војводине у контексту јединственог коморског система.
5. Преглед планираних међународних активности Привредне коморе Војводине за 2017. годину.
6. Питања и предлози.