Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

Развојни фонд Војводине расписао је Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID 19  субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије и за ту намену определио износ од 1.000.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају предузетници и правна лица која су разврстана као микро или мало правно лице. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.

Минимални износ кредита може бити 1.000.000 динара, а највиши износ за предузетнике и микро правна лица до 5.000.000 динара, а за мала правна лица до 10.000.000 динара.

Годишња каматна стопа износи 3%, од чега је 1% на терет корисника кредита, а 2% рефундира Покрајински секретаријат за финансије.

Рок враћања кредита је до 36 месеци, у оквиру којих је обухваћен грејс период до 12 месеци.

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију, а најкасније до 10. децембра 2020. године.