Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

У Привредној комори Војводине одржана је презентација ИПА III програма и Директних фондова ЕУ , која је организована у сарадњи са „MFOI Advisory“, консултантском кућом из Републике Мађарске која је основана од стране Владе Мађарске са циљем да помогне кандидатима из Мађарске, Централне  и Источне Европе.

Директна средства  ЕУ представљају прилику за финансирање , са укупним износом од 377 милијарди евра у буџету ЕУ за 2021- 2027 годину. Посебна карактеристика  директних средстава је широка лепеза циљних група. Велике компаније , мала  и средња предузећа , стартапови у фази раста, универзитети, истраживачки институти могу да се пријаве за ова средства.

Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић истакао је да је важно да се управо на оваквом скупу пруже све информације заинтересованим подносиоцима захтева . ИПА III је један од најзначајнијих претприступних  фондова како за мала и средња предузећа- за развој привреде тако и за институције.   Ова средства представљају велику прилику за додатно финансирање наше привреде. Привредна комора Војводине је била изузетно активна у ИПА  II сазиву . Нови пројектни циклус спремно дочекујемо са партнерима из Републике Мађарске , нарочито из Коморе жупаније Чонград из Сегедина . Привредна комора Војводине управо због свих могућих  бенефита  за привреду организује скуп како би се чланице упознале са детаљима . Што се тиче привредних кретања  у АП Војводини  у овој години бележи се раст индустријске производње од 5 % у односу на претходну годину , као раст  извоза од готово 25 %.

Тамаш Бернарт , директор „ MFOI Advisory“ истакао је да њихова агенција основана од стране  Владе Мађарске са циљем помоћи приликом управљања Ипа фондовима. Циљ нам је да представимо могућности и начине за аплицирање за ова средства која су намењена државама које нису чланице ЕУ али су у претприступном процесу. Ово је нова шанса, јер су фондови отворени 2021 године и биће отворени до 2027. године. Важно  истаћи да сви могу да конкуришу и ми бисмо волели да помогнемо компанијама из Републике Србије да аплицирају за ова средства.

На скупу је говорила и Мина Радмиловић Пјевац из Фонда „Европски послови“ АП Војводине истичући да је Фонд основан  са циљем да допринесе стварању предуслова за већу апсорпцију финансијских средстава из екстерних извора финансирања.

Скупу је присуствовао и Даниел Ђивановић, државни секретар у Министарству за јавна улагања Републике Србије.