Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

U sredu 25. januara 2017. godine Privrednu komoru Vojvodine posetila je delegacija Štajerske gospodarske zbornice iz Maribora, Republika Slovenija.

Delegaciju je predvodila mag Aleksandra  Podgornik, direktor Štajerske gospodarske zbornice, sa saradnicima, a goste iz Slovenije primio je Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine sa saradnicima.

Na početku susreta gosti su upoznati sa novim zakonskim rešenjima koji su u vezi sa funkcionisanjem komorskog sistema Srbije, pri čemu je posebno naglašeno mesto i uloga Privredne komore Vojvodine u okviru komorskog sistema Srbije. Takođe je predstavljen i način rada komorskog sistema Slovenije u kome je Štajerska gospodarska komora najveća samostalna komora koja se i dalje razvija i raste.

U skladu sa Programom posete, potpisan je Sporazum o saradnji između Štajerske gospodarske zbornice i Privredne komore Vojvodine.

Tokom susreta sa predstavnicima Štajerske gospodarske zbornice predstavljeni su i privredni potencijali obe regije i  ukazano je na mogućnosti za uspostavljanje saradnje. Naročito je istaknut značaj aktivne saradnje komora u projektima i pronalaženje zajedničkih interesa i potencijalnih projekata posebno u oblasti „Kružne privrede“.

Direktor Štajerske gospodarske zbornice, mag Aleksandra  Podgornik,  uputila je poziv predsedniku Privredne komore Vojvodine, gospodinu Bošku Vučureviću,  da sa saradnicima poseti Štajersku gospodarsku komoru na proslavi desetogodišnjice samostalnosti pomenute komore, u junu ove godine.  Poziv je sa zadovoljstvom prihvaćen.

U cilju realizacije aktivnosti predviđenih Sporazumom o saradnji, Štajerska gospodarska zbornica će sačiniti akcioni plan saradnje te ga dostaviiti Privrednoj komori Vojvodine na dalje usaglašavanje i usvajanje.