Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

У Привредној комори Војводине (ПКВ) у четвртак, 29. новембра 2018. године одржана је отварајућа конференција пројекта „Интегрисани развој природног и културног туризма у Потисју“ (IDENTIS) чији је водећи партнер Туристичка организација Војводине (ТОВ).
Конференцију је отворио пројектни менаџер Дејан Мак, који је представио пројекат – приоритете пројекта, планиране пројектне активности, очекиване резултате, циљне групе и буџет. Директорица ТОВ Наташа Павловић истакла је да овај пројекат представља само наставак интензивиране пројектне активности ТОВ, у којој се већ сада око 30 одсто прихода остварује из пројектног финансирања Европске уније. Потом се обратила заменица председника Владе Жупаније Чонград Беата Ковач, као и покрајинска секретарка за финансије Смиљка Јовановић, која је представила меру Покрајинске владе за додељивање бесповратних средстава за суфинансирања пројеката који се финансирају из фондова Европске уније.
Пројекат „Интегрисани развој природног и културног туризма у Потисју“ одобрен је за финансирање у оквиру другог позива Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020. Приоритет пројекта је решавање проблема мањка туристичке понуде у Потисју. За реализацију пројекта планирано је да се издвоји 206,3 хиљаде евра из средстава Европске уније. Партнер на пројекту је Жупанија Чонград из Мађарске.
Отварајућој конференцији пројекта „Интегрисани развој природног и културног туризма у Потисју“, испред ПКВ, присуствовале су виши самостални стручни сарадник у Удружењу услуга ПКВ Драгица Самарџић и виши саветник за развој пројеката ЕУ, обуке и едукације Бојана Блашковић.