Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

У Привредној комори Србије (ПКС), у среду, 28. новембра 2018. године одржана је седница Групације за рурални туризам Удружења услуга ПКС. На седници су размотрена питања унапређења сарадње пружаоца ових услуга са локалним туристичким организацијама и туристичким агенција, као и повезивања чланица групације на локално-регионалном нивоу у циљу заједничког наступа на тржишту и јачању квалитета и квантитета постојећих и стварања нових туристичких производа.
Чланови Групације су истакли потребу едукације кадрова у овом сектору туризма, као и упознавање са примерима добре праксе у земљи и региону.
Седници Групације испред Привредне коморе Војводине присуствовали су Бранислав Мамић, секретар Удружења услуга и Драгица Самарџић, виши самостални стручни сарадник Удружења услуга, која је информисала и позвала чланове Групације ПКС да присуствују тематском скупу под називом „Салаши и сеоска туристичка домаћинства као значајан сегмент туристичке понуде“, који ће се одржати у петак, 7. децембра 2018. године у ПКВ. Тематски скуп намењен је пружаоцима услуга у руралним срединама.