Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Одбор за економске односе са иностранством Привредне коморе Војводине (ПКВ) одржао је IV седницу у уторак, 7. марта 2017. године у просторијама Привредне коморе Војводине. Поред чланова Одбора, седници је присуствовао и помоћник секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Покрајинске владе Јован Подрашчанин.

Разматрајући Извештај о раду Одбора за економске односе са иностранством ПКВ за 2016. годину, секретар Одбора Милан Стојанов нагласио је да су током претходне године вођене бројне активности са привредницима из иностранства, а нарочито је истакао значај успостављене успешне сарадње са појединим областима Руске Федерације, а у наредном периоду такав приступ требало би да постане модел успостављања сарадње.

У оквиру разматрања Информације о кретањима у робној размени привреде АП Војводине са иностранством, наглашено је да се остварују даљи позитивни резултати, те да је извоз АП Војводине забележио раст, док је уз благо смањење увоза, забележена боља покривеност увоза извозом.

Након усвајања Извештаја о раду Одбора за 2016. годину и Информације о кретању робне размене привреде АП Војводине са иностранством, секретар Милан Стојанов упознао је чланове Одбора и присутне госте са будућим радом коморског система и улогом ПКВ у контексту јединственог коморског система. Поводом ове тачке дневног реда додатне информације и објашњења дао је секретар Удружења трговине и Удружења комунално-стамбене привреде и урбанизма мр Драгомир Ђукић.

У оквиру разматрања Прегледа планираних међународних активности ПКВ за 2017. годину, секретар Милан Стојанов презентовао је иницијативе које су покренуте од почетка године, а имају за циљ успостављање и унапређивање привредне сарадње са привредницима из иностранства.

Након разматрања свих тачака дневног реда и дискусије која је уследила дефинисани су следећи закључци:
1. Потребно је да привредници буду правовремено информисани, путем веб сајта ПКВ и других расположивих модела информисања као и свих осталих активности Службе за економке односе са иностранством ПКВ, о свим манифестацијама и привредним сусретима ПКВ као и коморског система Србије, у целини, и у складу са својим интересима, узму активно учешће у реализацији планираних активности.
2. Неопходно је јачати улогу коморског система нарочито у делу остваривања међународних економских односа и у том циљу едукативно утицати на привреднике.
3. Потребно је да привредници указују на проблеме који их спутавају у реализацији планираних активности како би заједничким напорима утицали на превазилажење наведених проблема и синхронизованим активностима, заједно са коморским системом, дошли до задовољавајућих решења.
4. Привредна комора Војводине је на услузи привреди и очекују се обостране активности на даљем јачању привреде, поспешивању сарадње и наступу на страним тржиштима као и на привлачењу страних инвеститора.