Привредна комора Војводине

јун 22, 2024

јун 22, 2024

Hemija
Privredna komora Vojvodine je u saradnji sa Ekosan-om iz Beograda,
otpočela obuku za  savetnika za hemikalije.

Ko može biti savetnik za hemikalije ?

Savetnik za hemikalije može biti svako lice koje ima stečeno visoko
obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru
studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije
najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje
visoko obrazovanje.

Ovaj uslov u potpunosti ispunjavaju sledeći fakulteti:
–    Hemijski fakultet
–    Fizičko-hemijski fakultet
–    Tehnološki fakultet
–    Farmaceutski fakultet

Za sve ostale visoko-obrazovne ustanove neophodno je da kandidat
dobije uverenje od svog fakulteta da je u okviru studijskog programa
ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova.

Obuka se vrši u prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom
Sadu, u grupama do 20 polaznika i traje pet dana.
Nakon obuke se polaže stručni ispit na osnovu kojeg se  izdaje
uverenje o položenom ispitu
. Ispit će se održati u skladu sa
Zakonom o hemikalijama, najranije 30 dana nakon završene obuke a
najviše 90 dana.

Cena obuke iznosi RSD 49.500 uvećan za  PDV .
Plaćanje možete izvršiti i u ratama, po dinamici koja Vama
odgovara,  i to na sledeći način:
 
– 60% – do početka obuke
 – 40% – 7(sedam) dana pre.

Cena obuke obuhvata i cenu ispita, štampanih materijala, CD-a sa
materijalima u elektronskoj formi, osveženje tokom pauza i
posluženje ručka.

Nakon što nam dostavite Prijavu, EKOSAN Edukativni
centar
, će Vam dostaviti profakturu.
Prijavu
nam dostavite elektronskim putem na adresu hemija@pkv.rs .

Sve potrebne informacije nalaze se na sajtu Privredne komore
Vojvodine(www.pkv.rs) , a zainteresovana lica, informacije mogu
dobiti i na telefon 021/480-38-09 kod Bojane Miljuš.
U prilogu je Odobrenje
Agencije za hemikalije R Srbije
koje je dobio
EKOSAN-Edukativni centar. Ako odlučite da se prijavite,
najljubaznije Vas molimo  da nam pošaljete (e-mailom ili
poštom) kopiju fakultetske diplome i lične karte.
 
S poštovanjem,

Privredna komora
Vojvodine                                           
EKO SAN
Hajduk Veljkova
11                                                            
Auto put br. 2
21000 Novi
Sad                                                                 
11070 Novi Beograd
Tel: 021/ 480 38 09; 480 38
12                                          
Tel: 011/319 44 11
Fax: 021/ 480 38
11                                                           
Fax: 011/319 26 42
E-mail:
hemija@pkv.rs                                                      
E-mail: jovan.ivackovic@ekosan.co.rs
 

Оставите одговор