Привредна комора Војводине

мар 03, 2024

мар 03, 2024

У Привредној комори Војводине је одржан Панел „Нови захтеви ЕУ везано за зелену транзицију“  а највише пажње је посвећено  новом  механизму  ЕУ – ЦБАМ  који ступа  на снагу 01.10.2023. године. Тај механизам се односи на землје које нису чланице ЕУ и предвиђа увођење нове таксе на емисију CO2 компанијама које извозе своје производе у ЕУ.

Секретар Удружења индустрије Привредне коморе Војводине Зоран Трповски истакао је да су овакви скупови важни , због новина које предстоје за привреду , у делу зелене транзиције. Привредна комора Војводине ће и у будуће окупљати представнике привреде и струке како би се приближиле нове регулативе.

Привредни сектори који су у првом циклусу обухваћени новом таксом су:

-Производња цемента

-Производња и обрада гвожђа, челика и алуминијума

-Производња минералних ђубрива

-Производња електричне енергије и водоника

О овој теми су говорили:

  1. проф . др Сања Филиповић, Универзитет Сингидунум и Институт друштвених наука (презентација линк)
  2. Наташа Глигоријевић, Центар за одрживи развој Србије (презентација линк)
  3. проф . др Золтан Заварго, Групација за енергетику и енергетску ефикасност Привредне коморе Војводине и ЕНЕФ кластер (презентација линк)
  4. Данијела Божанић, експерткиња за политике у области климатских промена (презентација линк)

 О  практичним решењима и примерима из праксе говорили су представници привреде:

  1. Горан Лалић, руководилац Енерџи Нет  , Каћ (презентација линк)
  2. Александар Живановић, маркетинг менаџер Техномаркет, Панчево (презентација линк)

Заинтересовани за ову тему који нису били у могућности да дођу цео ток Панела могу погледати на Youtube каналу Привредне коморе Војводине на линку: https://www.youtube.com/watch?v=NCXdAmn4OLw