Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Покрајински секретаријат за пољопривреду расписао је

  • Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, поврће (укључујући и печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2021. години
  • Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима у АП Војводини у 2021. години

Више о Конкурсима, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду

Konkursi – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (vojvodina.gov.rs)