Привредна комора Војводине

јун 22, 2024

јун 22, 2024

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је 11 конкурса за 2021.годину.

Сви конкурси су отворени до 14. маја 2021. године или до утрошка средстава.

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2021 години

    КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2021. години

    КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2021 години

    КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2021. години

Више о Конкурсима, можете пронаћи на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде

http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/