Привредна комора Војводине

мар 03, 2024

мар 03, 2024

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју спровести у периоду од 3. септембра до 22. септембра 2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије могу се током трајања јавне расправе доставити путем електронске поште на e-mail адресу javna.rasprava@minpolj.gov.rs  са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју” или путем поште на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју”.

Детаљније информације можете погледати на следећем линку:

http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju/