Привредна комора Војводине

јул 12, 2024

јул 12, 2024

Привредна комора Војводине и Национална асоцијација туристичких агенција (YUTA) организовале су радни састанак Одбора за субагенте коме је присуствовало преко 30 представника агенција и организатора путовања са територије АП Војводине. У оквиру Националне асоцијације туристичких агенција (YUTA) формиран је Одбор за субагентуру са циљем разматрања проблематике и специфичности рада у области субагентуре али и у домену едукације као и односа са туроператерима. Формирање Одбора представља шансу за заједнички наступ у измени законске и правне регулативе. Присутни су имали прилику да говоре о проблемима са којима се суочавају у пословању и размене искуства и мишљења везано за нелојалну конкуренцију али и предстојећу дигитализацију која је неминовна у будућем пословању.