Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

У  Привредној  комори Војводине одржана је прва едукативна радионица на којој су се пољопривредни произвођачи упознали са најновијим методама процене плодности земљишта. У оквиру радионице   презентованоје  како да сами прате и тумаче показатеље здравља земљишта на својим парцелама.  Радионица је почетак серије планираних у оквиру пројекта грађанских научних истраживања, у  циљу подржавања и унапређења пољопривредне праксе у  Републици Србији.

Удружење пољопривреде Привредне коморе Војводине као један од партнера БиоСенс Института учествује у реализацији пројекта „Чувари здравља земљишта“. Учешће пољопривредника подразумева едукацију о физичким, хемијским и биолошким индикаторима здравља земљишта и важности њиховог праћења, затим узорковање земљишта на њиховим парцелама, слање узорака на валидацију у БиоСенс Институт који ће им дати поврате информација  о резултатима истраживања.

Циљ пројекта „Чувари здравља земљишта“ је истраживање и унапређење здравља земљишта кроз грађанска научна истраживања. Пољопривредници и омладина, као својеврсни чувари одрживости земљишта, допринеће прикупљању података о стању земљишта на својим парцелама током 2024-2025. године, што ће продубити разумевање грађана о здрављу земљишта, олакшати будуће сарадње и иницијативе између грађана као појединаца, локалних заједница, пољопривредних организација и истраживачких институција и помоћи у формулисању стратегија за одрживо коришћење и заштиту земљишних ресурса.

Уз едукативну подршку научних истраживача, грађани научници ће користећи једноставне, економичне и стандардизоване методе за узорковање и мерење одабраних физичких, хемијских и биолошких индикатора земљишта, генерисати податке о земљишту и доносити закључке засноване на индикаторима. Након валидације и анализе, прикупљени подаци ће бити подељени са свим учесницима ради заједничког извођења закључака и продубљивање разумевања здравља земљишта, као и олакшавања будућих сарадњи и иницијатива између грађана као појединаца, локалних заједница, пољопривредних организација и истраживачких институција.

 Планирано је да пољопривредници  на својим парцелама, а деца у дворишту  школа и вртића, прате  неколико кључних показатеља здравља земљишта током две године, као што су:

  • разлагање органске материје
  • Ph тј. киселост земљишта 
  • влажност земљишта
  • структуру земљишта 
  • текстуру земљишта 
  • број и активност микроорганизама у земљишту