Привредна комора Војводине

сеп 23, 2023

сеп 23, 2023

Kako do oporavka ?
Lični sajt prof. Stanka Radmilovića

Oporavak
Iz tranzicionih i drugih destrukcija u protekle dve decenije ekonomija Srbije izašla je bez dovoljne razvojne sposobnosti.

Sadašnje vreme je karakteristično po tome što je zapostavljeno tegobno unapređenje te fundamentalne, unutrašnje razvojne sposobnosti, u iluziji da se oporavak i razvoj mogu ostvariti (samo) ekonomsko-političkim i externim faktorima. I to u kriznom, turbulentnom vremenu u svetu ekonomije.

Na ovom sajtu možete pročitati lične stavove, analize, expertize, komentare i ostale poglede na ekonomsku stvarnost Srbije prof. dr Stanka Radmilovića (LinkedIn), u kontekstu bližeg i šireg okruženja, ali i u globalnim okvirima, sadržane u člancima razvrstanim u sledećim kategorijama:

 • Samo o ekonomiji Srbije
 • Srbija i uže i šire okruženje
 • Ekonomski problemski članci
 • Globalni Svet ekonomije u velikim, fundamentalnim promenama
 • Savremeni Svet novca i finansija
 • Kratki članci – Poente – Reagovanja – Citati
 • Global finance and economy, money, crisis – Texts in English
 • Kratki članci – Poente – Reagovanja – Citati
 • Turbulentne devedesete (i pre njih)
 • „EKONOMSKA KRIZA I DRUŠTVENA REFORMA“ – knjiga u predvečerje tranzicije i raspada prethodne države

U preko 200 članaka razvrstanih i linkovanih u gornjima kategorijama govori se, između ostalih, o sledećim temama:

 • Sumorna faktografija ekonomske stvarnosti Srbije,
 • Neuspešna tranzicija, nema konkurentskih odnosa, slaba konkurentnost,
 • Tržišni instituti i institucije, na papiru dosta – u stvarnosti slabi, rudimentarni, deformisani
 • Bez reformisane države nema tržišnog ambijenta ni tržišne privrede
 • Najteži problem visoka nezaposlenost,
 • Destruisan realni sektor, industrija opustošena, poljoprivreda zapuštena,
 • Javna potrošnja, javni dug,
 • Novac, monetarni sistem, finansijski sistem,
 • Finansijska (ne)stabilnost,  ekonomske i finansijske krize,
 • Problemi spoljnotrgovinskog i platnog deficita,
 • Devizni kurs, konvertibilnost i externa (pre)zaduženost,
 • Ekonomska i finansijska globalizacija, preoblikovanje Sveta ekonomije,   
 • Teško do oporavka i razvoja, u svetu rapidnih strukturnih promena,  i velikih debalansa,
 • Koliko i kako nam to pomažu međunarodne finansijske institucije
 • EU integracija,  realna ili varljiva nada,
 • Neuspešna tranzicija, Kvazi tržišna ekonomija, nereformisanje države,  Novokapitalisti slabe razvojne sposobnosti,
 • Nepostojanje regularnog, kompletnog tržišnog ambijenta, nema tržišta rada, nema profit imperativa, nema integralnog tržišta
 • Poreska evazija, meko budžetsko ograničenje, nepostojanje integralnog tržišta, nema tržišta radne snage, sklonost potrošnji, neradni mentalitet,  defektna ciljna funkcija,
 • Slaba štednja, nedovoljne i neracionalne investicije, Nedovolje  stope rasta, slab izvoz u odnosu na uvoz, slab ekonomski oporavak
 • Ekonomska i finansijska globalizacija,  preoblikovanje Sveta ekonomije, rapidne strukturnih promena,  veliki debalansi,
 • FDI, hegemonija US$, Zaostanje najrazvijenijih, Promena odnosa ekonomskih snaga, među najvećim ekonomskim silama u svetu
 • Prvorazredni problem najrazvijenijih, nedovoljna agregatna robna tražnja

 

 

Оставите одговор